Terugblik ‘Open data, en nu?’

Dinsdag 3 juni 2014 heeft de bijeenkomst ‘open data, en nu?’ plaatsgevonden. Een middag waarin gemeentes met experts in gesprek zijn gegaan om het open dataproces binnen hun gemeente te bevorderen en versnellen. Dit binnen vier parallelle sporen die van belang zijn betreft open data, namelijk;

  1. Politieke steun
  2. Beschikbaarheid data
  3. Bereikbaarheid data
  4. Gebruik

Rob Bots (trekker Onze Stad, gemeente Tilburg) heeft de middag geopend. Vervolgens is er kennis gedeeld tijdens de volgende sessies;

Platformdiscussie 

Een start maken met open data begint met het stellen van een doel. Vervolgens is het goed om je af te vragen of het doel haalbaar is, denkend aan geld, capaciteit, kennis en medewerking. Eindhoven is gestart met twee platformen om open data aan te bieden. Een eerste leerervaring is om daarbij voor ogen te houden wat mensen met de data kunnen doen in het formaat waarin het wordt aangeboden. Bij het vaststellen van een platform om data beschikbaar te maken is het goed om na te denken over zaken zoals het gemak, de functionaliteit en toegankelijkheid die het platform biedt.
Voor meer informatie klik hier voor de presentatie of neem contact op met Joop Bruurs.

Nieuwe bestuursakkoord & open data

Nieuwe bestuursakkoorden geven ook ruimte om na te denken over een nieuwe aanpak. Het vergroten van een aantrekkelijke binnenstad en het omgaan van leegstand is een onderwerp wat overal terugkomt. Open data kan daarin een oplossing bieden. Zo ook bij decentralisaties. Het is van belang dat er binnen gemeente meer samen wordt gewerkt tussen de verschillende afdelingen. Dit om verschillende vakkennis van zowel ICT als zorg (beleid) met elkaar te verbinden en open data een winnende factor te laten zijn.
Neem voor meer informatie hierover contact op met Rob Bots.

 Meerwaarde van open data: Van individueel open data platform naar gezamenlijke open data dienst.

Veel open data is nu niet actueel, onvolledig en statisch. Dat maakt het moeilijk om er een bedrijf op te baseren. Alleen een publicatieplatform is daarom niet voldoende. Continuïteit vereist een infrastructuur, beheerprocessen, documentatie en communicatie. Het is leuk om na te denken over de lamp aan het plafond, maar licht is er pas als er elektriciteit is (en blijft). Dit geldt ook voor open data toepassingen; ze krijgen meerwaarde en worden bruikbaar als de data er is, blijft en gestandaardiseerd is. Dat vraagt om samenwerking  en gemeenschappelijke oplossingen.
Er zijn al veel goede voorbeelden en die zijn terug te vinden in de presentatie. Neem voor meer informatie contact op met Arjen Hof of Frank Kresin.

Open data als onderdeel van ieder werkproces

Om snel en efficiënt data te kunnen ontsluiten is het belangrijk dat het geïntegreerd is in de dagelijkse gang van zaken. Dit doe je door het in te bedden in het werkproces, open by design. Fungeer als gemeente als een hotel, zichtbaar en open waarin verschillende rollen worden vervuld en service centraal staat. Denk daarbij aan het organiseren van strategie, draagvlak en transparantie.
Voor meer informatie klik hier voor de presentatie of neem contact op met Johan Jager.

Vervolg

Vanuit Onze Stad loopt er momenteel een traject in samenwerking met het ministerie van BZK rondom open data. Dit om de meerwaarde inzichtelijk te maken en bewustwording te creëren rondom de thema’s zorg, onderwijs, winkelen, wonen, evenementen & cultuur, open finance en dienstverlening. De resultaten hiervan worden eind juni gedeeld. Om verder op de hoogte te blijven is het goed om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Je kunt niet meer reageren.