Shared parking Amersfoort van pilot naar opschaling

Hoe gaan we slim om met parkeerplekken? Hoe groot is ons parkeerprobleem eigenlijk, hoe kun je deze plekken beter benutten? Vanuit deze maatschappelijke vragen heeft Amersfoort gekeken welke techniek gebruikt kon worden om een oplossing te bieden. Dat resulteerde in een pilot met oplossingen op het gebied van shared parking met behulp van beacons en gebruik van het platform FIWARE.

Weten welke parkeerplaats in de buurt vrij is

Het ene bedrijf heeft meer auto’s dan parkeerplaatsen en dat veroorzaakt overlast, een ander heeft soms een halfleeg parkeerterrein. Kan dat slimmer? Deze vragen werden beantwoord in een pilot op bedrijventerrein Calveen in Amersfoort waar met behulp van sensoren parkeerplaatsen worden gedeeld. Amersfoort speelt daarmee in op de deeleconomie-trend en is de eerste Nederlandse gemeente die actief inzet op shared parking.

Voor de proef, die met een beperkt aantal deelnemers is gehouden, werden auto’s van de deelnemers voorzien van een beacon waarmee de locatie was vast te stellen. Die werd via het LoRa-netwerk verzonden aan het innovatieplatform FIWARE Lab NL. Op die manier kon worden vastgesteld waar wanneer vrij plekken beschikbaar waren. De volgende stap is de ontwikkeling van een dashboard dat realtime aangeeft waar die vrije plaatsen zijn. Informatie die vervolgens ook wordt doorgestuurd naar de deelnemende automobilisten.

Nu van pilot naar opschaling

In Amersfoort is de pilot om parkeerplaatsen met een beperkt aantal deelnemers te delen geslaagd. De volgende stap is opschaling van het aantal bedrijven dat meedoet, zodat het aanbod vrije parkeerplaatsen toeneemt en meer parkeerplaatsen kunnen worden gedeeld. Tegelijkertijd zijn de deelnemers op bedrijventerrein Calveen druk bezig met nieuwe, meer op de situatie toegespitste pilots.

De pilot rond shared parking in Amersfoort wordt ondersteund door FIWARE Lab NL en maakt gebruik van het LoRa-netwerk van The Things Network (TTN). FIWARE, hoe zit dat ook alweer? Zie het bericht ons bericht uit 2015

Dit bericht is gebaseerd op een bericht van Fiware en verkeersnet

 

Je kunt niet meer reageren.