Van doolhof naar wegwijzer: informatievoorziening voor de burger

Vanaf januari 2015 verandert er veel binnen het sociale domein, bestaande uit de beleidsterreinen: werk/inkomen, zorg (AWBZ en WMO) en de jeugd- en gezinszorg. Het voorbereiden op nieuwe taken vraagt om na te denken over een andere wijze van dienstverlening die efficiënter is georganiseerd en die meer regie legt bij de patiënt/ burger en dit ondersteunt.

De burger wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf de regie te nemen, zelfredzaam te zijn en daarbij een beroep te doen op zijn of haar eigen (informele) netwerk. Dat vraagt van gemeenten dat ze inzetten op de eigen kracht van de burger en preventie. De hulpverlening moet hierbij aansluiten op wat mensen en hun sociale netwerk zelf kunnen en zelf kunnen regelen. Het aanspreken van de eigen kracht van de burger heeft dan ook vanzelfsprekend gevolgen voor de rol van de overheid. Niet langer gaat het om zorgen ‘voor’ de burger. In plaats daarvan is de opdracht te zorgen ‘dat’ de burger zelf de regie kan pakken.

De gemeente zal zich in zijn nieuwe rol (zorgen dat) af moeten vragen: wat hebben mijn burgers van mij nodig om de regie te kunnen voeren over hun eigen leven. Een deel van het antwoord is dat een goede informatievoorziening daarin onontbeerlijk is. Het is dus belangrijk om ook aandacht te besteden aan de informatievoorziening vanuit het gezichtspunt van de burger.

Maar wat is een ‘goede’ informatievoorziening? Wanneer is daar sprake van en welke functionaliteiten heeft de burger nodig om zelf de regie te kunnen nemen?

Een jaar geleden zijn we vanuit de Digitale Steden Agenda, Onze Stad, in samenwerking met verschillende partijen, zoals KING, Dialogic, Favela Fabric en Insights Zorg, gaan onderzoeken hoe zelfredzaamheid kan worden vergroot, wat de rol voor burgers/gemeente is en hoe ICT daarin kan ondersteunen. Zo zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van KING betreft zelfredzaamheid, ICT en het burgerportaal. De resultaten hiervan zijn beschikbaar gekomen;

Alle informatie die we afgelopen jaar hebben opgehaald hebben we verwerkt in twee infographics. De infographic rondom de burger is vormgegeven vanuit de behoefte van de burger. Zodra er een behoefte is, ontstaat er een hulp- of informatievraag. In de infographic hebben we in een aantal stappen weergegeven hoe er antwoord gegeven kan worden op die behoefte. De infographic rondom gemeentes geeft dan ook weer welke rol een gemeente daarin kan vervullen en wat daarbij komt kijken. Dit om het voor ‘zorgen voor’ om te zetten naar ‘zorgen dat’.

Burger, zelfredzaamheid, ICT               gemeente, zelfredzaamheid en ict def[2] kopie

Je kunt niet meer reageren.