Participatie

Sociaal domein

In het kader van de decentralisaties is er vanuit de Digitale Steden Agenda, Onze Stad een traject opgezet rondom zelfredzaamheid en burgerkracht binnen het sociaal domein. Het brengt inzichtelijk wat de participatiesamenleving inhoudt, de veranderende rol van gemeenten en burger binnen de decentralisatie en de mogelijkheden voor het toepassen van ICT initiatieven om burgerkracht en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

De resultaten en meer informatie zijn terug te vinden op: /participatie.

Cocreatielab

Cocreatielab Onze Stad is gestart in het voorjaar van 2013. Met afgevaardigden van steden, participatieprofessionals en initiatiefnemers van tools verkenden we vraagstukken en maakten we kennis met eparticipatietools voor online participatie.

De resultaten en meer informatie zijn terug te vinden op http://cocreatielab.net.

Je kunt niet meer reageren.