Ondernemen met Open Data

De mogelijkheden rondom open data zijn eindeloos. Er zijn gemiddeld per gemeente zo’n 1.500 datasets beschikbaar. Maar wat levert het op en wat is de toegevoegde waarde?

De Digitale Steden Agenda heeft in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken een selectie gemaakt van open data toepassingen op basis van;

 • Bijdrage aan doelmatigheid van gemeenten,
 • Bijdrage aan maatschappelijk thema’s,
 • Economische en financiële potentie (zowel direct voor app ontwikkelaars als gemeenten als indirect d.m.v. voorkomen maatschappelijke onkosten),
 • Gebruik en actualiteit (reeds bewezen gebruikers waardering of duidelijke inspelend op maatschappelijke vraag vanuit burgers/bewoners).

Dit met als doel om inzicht te verkrijgen in wat open data teweeg brengt en de mogelijkheden die het biedt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Zo zijn er verschillende onderwerpen en cases verder uitgediept:

 1. Afval
 2. MijnWoz
 3. Maatschappelijke leegstand
 4. Factchecker
 5. Buurtinfo
 6. Dynamisch parkeren
 7. Open finance

De verschillende cases zijn illustrerend voor de mogelijkheden van Open Data. Door aan te haken op de cases wordt de kans geboden op een laagdrempelige manier met Open Data aan de slag te gaan, zodat succesvolle cases breder gebruikt kunnen worden.

Ook aan de slag? Ga voor meer info naar Open data parelcases

Zo is er een bijeenkomst georganiseerd over het beschikbaar stellen van afvalinformatie (o.a. afvalkalender en inzamellocaties) als open data. Vanuit diverse gemeenten en app-bouwers waren vertegenwoordigers aanwezig op het gebied van informatievoorziening, communicatie en afvalverwerking.  In deze samenstelling kwamen zinnige discussies op gang over eigenaarschap van data, gebruikersbehoeften, bestandsformaten en de wijze waarop data beschikbaar gesteld kunnen worden. Maar ook over het bewust inzetten van open data om positieve neveneffecten te realiseren.

Je kunt niet meer reageren.