(On)begrensde technologie: eindrapport van MINT is af!

Donderdag 26 januari presenteerde de Provincie Zuid-Holland het boek: (On)begrensde technologie. Het eindrapport van het project MINT, maatschappelijke impact nieuwe technologie. Aan de hand van vier scenario’s verkent de provincie de economische, ruimtelijke en sociale effecten van informatie- en productietechnologie. Een inspirerend boek!

Scenariostudie

De kranten staan vol van de technologische vernieuwing zoals 3D-printers, Internet der Dingen en robotisering. Zowel de kansen als de zorgen, onder andere voor werkgelegenheid en privacy, worden breed uitgemeten. In 2016 heeft de provincie Zuid-Holland in het kader van de Toekomstagenda 2016 onderzoek gedaan naar de maatschappelijke invloed van nieuwe technologie (MINT) in Zuid-Holland. Centraal stond een scenariostudie, uitgevoerd in co-productie met DRIFT (Erasmus Universiteit). Deze scenariostudie heeft inzicht opgeleverd hoe verschillende technologische trends uitpakken in Zuid-Holland.

Stof tot denken

Het onderzoek richtte zich daarbij op informatie- en productietechnologie. En vooral op de sociale, economische en ruimtelijke invloed daarvan. Geen ‘glazen bol’-voorspellingen, maar vier zinnige toekomstverhalen én toekomstbeelden voor Zuid-Holland die ons aan het denken zetten: over de mate waarin we invloed hebben op ontwikkelingen en effecten, wie onze gesprekspartners zouden kunnen zijn, en hoe we de omslag kunnen en moeten maken naar vormen van adaptief beleid bij onzekere technologische toekomsten.

Bekijk ‘m hier

Op de slotbijeenkomst bleek wel dat met deze toekomstbeelden levendige discussies ontstaan. En dat is juist ook de bedoeling! Hiermee kan de provincie Zuid Holland input geven aan beleidskeuzes en haar toekomstige programma. Op deze pagina vind je de online versie van het eindrapport.

Je kunt niet meer reageren.