Nota’s over beleid en wetten ongeschikt als open data

Ambtelijke nota’s en notities waarin wetsvoorstellen en beleidsvoorstellen met elkaar worden vergeleken en beoordeeld zijn niet geschikt als open data. Dat zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een reactie op een rapport over actieve openbaarmaking informatiecategorieën.

Interessante informatiecategorieën

Het rapport ‘Steen voor steen de rivier over’ werd aan de Tweede Kamer aangeboden na een motie van PVDA-kamerlid Astrid Oosenbrug, die de regering verzocht om zoveel mogelijk informatie over open data beschikbaar te stellen. Het onderzoek mondt uit in een lijst van categorieën met overheidsinformatie. De onderzoekers hebben per categorie toegelicht in hoeverre deze interessant is als openbare informatie.

Systematisch publiceren

Plasterk ziet een groot aantal categorieën die nu al online worden gepubliceerd. Eén groep, die van categorieën waar notities en nota’s van beleids- of wetsvoorstellen vergeleken en beoordeeld worden, ziet hij echter niet als een categorie die zich leent voor systematische publicatie. ‘Ik ben van oordeel dat deze zich niet lenen voor systematische publicatie, gezien de persoonlijke beleidsopvattingen die hiervan veelal deel uitmaken. Publicatie zou de noodzakelijke ‘beleidsintimiteit’ doorkruisen en het voor ambtenaren onmogelijk maken nieuwe ideeën vrijelijk te bespreken.’

Vertrouwelijkheid nodig voor goed bestuur

Goed bestuur is volgens Plasterk ‘Nu eenmaal gediend met een bepaalde mate van vertrouwelijkheid.’ Ook nationale wetgeving, zoals artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, en Europese wetgeving kan volgens hem in de weg staan aan het openbaar maken van deze ambtelijke nota’s. De minister denkt ook dat vanwege de belangen van derden er documenten zijn die niet altijd systematisch integraal openbaar gemaakt kunnen worden. ‘Er zal altijd een belangenafweging nodig zijn’.

‘Deel informatiecategorieën al beschikbaar’

Plasterk vindt dat het onderzoek goed aansluit op de behoefte die in de samenleving leeft en bespeurt ook dat de inspanningen in tijd, geld en moeite die met de actieve openbaarmaking gepaard gaan, zinvol zijn. Het kabinet deelt volgens hem het belang van actieve openbaarheid dat de onderzoekers benadrukken in hun rapportage. Een aantal informatiecategorieën die worden omschreven worden als openbaar gemaakt en zijn online vindbaar, zoals beleidsagenda’s, activiteitenindexen en jaarverslagen. Over een andere groep categorieën, in het kader van lobbying en het open informatieregister , laat Plasterk zich nog niet uit. ‘Hiervoor wacht ik de verdere parlementaire behandeling in de Eerste Kamer af.’

Lees het volledige rapport en de aanbiedingsbrief van minister Plasterk hier.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Je kunt niet meer reageren.