Ken jij ‘m al, de BuurtApp?

De BuurtApp is een app om berichten met je buurt uit te wisselen. Om een handje te helpen, te geven, delen, ruilen, lenen, maar ook voor buurtpreventie, om samen de buurt veiliger te maken. Veel vragen en opmerkingen van buurtbewoners hebben direct of zijdelings te maken hebben met onderwerpen die de gemeente aangaan: verkeersveiligheid, sociale veiligheid, groenvoorziening, bestemmingsplannen, parkeerbeleid, speeltuinen en parken. Uit een onderzoekje blijkt dat participatie van de gemeente op de app welkom is (90% voorstander). Een win-win voor de gemeente en bewoners. Lees verder voor de antwoorden op de meest gestelde vragen door gemeenten.

Wat maakt de BuurtApp anders dan andere digitale buurtplatforms?

 • De BuurtApp is alleen beschikbaar als app voor smartphones en tablets, dus niet voor desktop computers en laptops. Door die focus is de app heel eenvoudig, krachtig geworden. We zien dat met name ouderen steeds vaker overstappen van pc naar tablet, en behoefte hebben aan een simpele, overzichtelijke app zonder teveel tekst.
 • De twee meest unieke kenmerken van de BuurtApp zijn:
  • Op de BuurtApp teken je zélf je buurt en ben jij het dus ook zélf die aangeeft van wie (uit welke straten) je berichten wil ontvangen.
  • Je kunt berichten lezen op 5 niveaus: huis (straal van 50 meter), straat, buurt, wijk en gemeente.
 • De BuurtApp is primair gericht op korte, snelle berichten tussen buurtbewoners. Het kenmerkende geluid van een BuurtApp bericht is het getsjilp van mussen. Daarmee is het bruikbaar voor buurtpreventie maar in tegenstelling tot WhatsApp groepen is de BuurtApp ook heel geschikt voor communicatie over andere onderwerpen, omdat de berichten gegroepeerd staan per onderwerp, en de pushfunctie per bericht en persoon kan worden uit- en aangezet.
 • De hoogste twee niveaus (wijk en gemeente) bieden uitstekende mogelijkheden voor gemeenten, wijkraden, organisaties, bedrijven om te communiceren op de BuurtApp, zónder dat mensen in de buurt dit als hinderlijk ervaren. Organisaties en bedrijven kunnen namelijk alleen berichten plaatsen op het niveau van de wijk en gemeente. Met één klik schakelt de gebruiker tussen buurt (= persoonlijk) en wijk (= praktisch)

Wat is er voor nodig om de BuurtApp in onze wijk te introduceren?

 • Een belangrijke voorwaarde voor succes is een goede introductiecampagne. Zoals met alle nieuwe media kost het tijd voordat mensen wennen aan de mogelijkheden en het nut van de app. Je bent er dus niet met een berichtje in een wijkkrantje, er is meer voor nodig. De oprichter Norbert Schol kan tegen een vergoeding een presentatie hierover verzorgen.

Kan onze wijkagent ook de app downloaden en berichtjes erop plaatsen?

 • Graag zelfs. Buurtpreventie en veiligheid zullen één van de belangrijkste functies zijn van de BuurtApp. De agent kan zich als privépersoon inschrijven op zijn woonadres, en als organisatie, op zijn werkadres (als dat in de buurt is waar hij werkt). In het laatste geval kan hij alleen berichten in de wijk en de gemeente plaatsen.

Is de BuurtApp wel veilig?

 • De database van de BuurtApp staat op een beveiligde server van het Nederlandse bedrijf Argeweb.
 • In principe is het mogelijk dat personen of bedrijven zich inschrijven op een ander adres dan waar ze wonen. Gezien het kleinschalige buurtkarakter van de BuurtApp zullen buurtbewoners dit opmerken. Via een ‘rapporteer’ knop kunnen ze de beheerder waarschuwen die misbruik kan tegen gaan door gebruikers te verwijderen.

Wat kost de buurtapp?

 • Het downloaden, installeren en gebruiken van de buurtapp door buurtbewoners is gratis, en blijft gratis. Ook voor wijkraden en buurtverenigingen is en blijft het gebruik gratis.

Hoe verdient de BuurtApp dan zijn geld?

 • BuurtApp wil samen met een gemeente een module ontwikkelen waarmee gemeenten in Nederland digitale berichten op straatniveau kunnen plaatsen (omvang en vorm zelf te bepalen). Voor het gebruik van die module gaan we geld vragen in de vorm van licenties, waarbij de gemeente die mee-ontwikkelt korting ontvangt. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het gebruik van (geanonimiseerde) open data als basis voor de ontwikkeling van lokaal.
 • Mogelijk dat bedrijven in de toekomst ook gaan betalen in de vorm van een jaarabonnement. Hun berichten zijn alléén te vinden op wijkniveau, zodat het buurtniveau echt alleen voor buurtbewoners zelf blijft.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de BuurtApp?

 • Er hebben zich sinds voorjaar 2015 zo’n 10.000 gebruikers geregistreerd, waarvan er zo’n 1.200 in Utrecht wonen.
 • De onderwerpen van de berichten verschillen sterk, zoals ook de bedoeling was: geven, vragen, ruilen, delen, verkopen, informeren. Handig vindt men informatie over exposities en activiteiten in buurtcentra. De meeste buurtbinding treedt overigens op bij berichten over geboorte en overlijden; mensen stellen het enorm op prijs om hierover op de hoogte te worden gehouden, ook als ze verderop in de buurt wonen.
 • Juist omdat het bij de BuurtApp niet alléén om zorg draait, of om veiligheid, maar om alles waar buurtbewoners zich druk om kunnen maken, is de BuurtApp er naar onze mening een goede peilstok om inzicht te krijgen in wat er leeft in een buurt.

Meer informatie?

Download de BuurtApp via de Appstore (iOS) of de Playstore (Android), en/of neem contact op met de oprichter van de BuurtApp, Norbert Scholl (06 46 294 595)

 

Je kunt niet meer reageren.