Hoe open? Festival: SODA award uitgereikt en quickscan gepresenteerd

Op 12 december vond het Hoe Open? Festival het Leer- en Expertisepunt Open Overheid plaats te Utrecht. Hoe werkt een Open Overheid eigenlijk? En hoe open kan de overheid zijn? Op het festival is onder andere de Quickscan Open Overheid gepresenteerd. En is de eerste Stuiveling Open Data Award uitgereikt aan startup Bleeve!

Quickscan Open Overheid

Een kleine honderd inspirerende voorbeelden komen uit de eerste landelijke quickscan transparantie en Open Overheid. De quick scan analyseert de openheid en transparantie van meer dan honderd overheidsorganisaties: provincies, grote gemeenten, waterschappen en uitvoeringsinstanties. Door goede voorbeelden te laten zien, willen de Provincie Zuid-Holland en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid, als initiatiefnemers van de quick scan, overheden van elkaar laten leren hoe zij nog transparanter en opener kunnen worden.

Inspirerende voorbeelden

De organisaties zijn onder de loep genomen door het bekijken van vier pijlers: Open Data, Open Verantwoording, Open Spending en Open Contact & Open Aanpak. Enkele van die inspirerende voorbeelden zijn:

  1. De gemeente Schiedam heeft een interactieve kaart. Daarop zijn onder andere monumenten, kunst, molens wandelingen en informatie over de oorlog te vinden. Naast de data en de locatie is er vaak een verhaal toegevoegd. Hierdoor gaat de data leven en wordt er meer duiding gegeven;
  2. De provincie Noord-Brabant ontsluit met haar begroting  veel informatie en metadata over de financiële gegevens. Dit leidt ertoe dat de financiële gegevens beter te begrijpen zijn voor de lezer;
  3. DUO heeft grote databestanden met data in een hoog detailniveau. Van elke basisschool kan bijvoorbeeld de gemiddelde CITO-score gedownload worden. Zo kan onderzoek gedaan worden naar de kwaliteit van verschillende typen onderwijs, maar kunnen ook slecht functionerende scholen direct aangesproken worden;
  4. Provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregister in een Excelbestand, waardoor men gemakkelijk zelf een analyse kan uitvoeren op de verstrekte subsidies;
  5. Hoogheemraadschap van Delfland maakt de ontvangen WOB-verzoeken openbaar, inclusief de antwoorden. Dit leidt ertoe dat ze bij een terugkerend WOB-verzoek de aanvragen kunnen doorverwijzen naar de openbare WOB-verzoeken.

Bleeve wint eerste Stuiveling Open Data Award

Startup Bleeve heeft vandaag de eerste Stuiveling Open Data Award (SODA) ontvangen uit handen van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De HuisScan van Bleeve geeft woningeigenaren snel en eenvoudig inzicht in de beste energiebesparende maatregelen voor hun specifieke woning, op basis van open data. Los van de voordelen die een duurzame woning biedt voor het individu heeft dit ook een positieve maatschappelijke impact.

Bleeve komt als beste uit de bus door de innovatieve combinatie van verschillende open data bronnen, zoals CBS data, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Op basis van daarvan bepaalt de HuisScan het type woning van een gebruiker, zijn verwachte gemiddelde energieverbruik en de potentie van de woning voor zonnepanelen. Al deze data wordt opgehaald op basis van postcode en huisnummer van de woningeigenaar. In combinatie met gegevens die de woningeigenaar zelf invult wordt een beeld van de woning opgebouwd. Hierdoor kunnen woningeigenaren gemakkelijk en laagdrempelig zien hoe ze hun huis effectief kunnen verduurzamen.

Hier vind je meer over de award en het juryrapport.

 

Je kunt niet meer reageren.