GDSC16 meetup Omgevingswet

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht, die uitgaat van minder regels en van meer betrokkenheid van burgers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het beschermen en benutten van de leefomgeving wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijven en inwoners. Om dat te realiseren, is samenwerking nodig. Hoe moet die samenwerking verlopen? Wie is wanneer aan zet? Welke digitale hulpmiddelen kunnen we inzetten in deze samenwerking en participatie?

Deze meetup organiseren we in samenwerking met Platform31 en aansluitend aan de G32 themagroep Omgevingswet van donderdag 8 september.

Échte participatie

Het beter beschermen en benutten van de leefomgeving gaat niet zonder serieuze betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven. Maar deze participatie wordt pas écht gerealiseerd als de overheid zich ook meer participatief opstelt. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft hierover een essay (“Niet buiten de burger rekenen“) geschreven dat begin februari is gepubliceerd.

In de meetup staan een aantal perspectieven en voorbeelden centraal omtrent de vraag:

“Welke digitale middelen kan een gemeente inzetten voor zo optimaal mogelijke (burger)participatie?”

Programma

We focussen specifiek op de mogelijkheden die digitale middelen kunnen bieden bij communicatie en participatie. We bespreken hiervan enkele voorbeelden, zoals de inzet van Facebook, en discussiëren over de mogelijkheden. We bekijken hoe digitale middelen kunnen helpen bij visievorming, specifieke projecten en het opstellen van bestemmingsplannen of omgevingsplannen.

Doelgroep

Deze meetup is bedoeld voor zowel iedereen die te maken krijgt met de nieuwe omgevingswet, van jurist tot informatiemanager, van omgevingsmanager tot beleidsmaker. De meetup is zo opgebouwd dat er optimale kennisuitwisseling mogelijk is tussen de verschillende disciplines. Wij raden daarom aan om met verschillende disciplines te komen om optimaal te profiteren van deze meetup.

Daarnaast zijn niet-gemeentelijke deelnemers ook welkom, maar let op: het gemeentelijke perspectief en de vrije sfeer om kennis te delen staan centraal.

Meetup & Praktijkbijeenkomst

Deze meetup wordt vanuit de DSA georganiseerd in het kader van de Grote Digitale Steden Competitie (meer info). Deelnemers vanuit gemeenten verdienen punten voor hun stad met hun aanwezigheid.

Platform31 organiseert deze praktijkbijeenkomst in het kader van ‘Nu al aan de slag met de Omgevingswet’ (meer info).

Aanmelden op de meetuppagina is optioneel en doe je als volgt:

• Registreer (indien je nog geen account hebt) op www.meetup.com/GO-meetup (rechtsboven ‘JOIN’)

• Activeer via de email die je ontvangt

• Schrijf in voor meetup via http://www.meetup.com/GO-meetup/events/228548767/(rechtsboven ‘RSVP’)

Je kunt niet meer reageren.