Congres City Deal Inclusieve Stad

Dat de ‘City Deal Inclusieve Stad’ leeft onder veel professionals en ambtenaren die bezig zijn met de uitvoering van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet, bleek wel uit de hoge opkomst op het gelijknamige congres op 12 oktober. Van welzijnswerker tot staatssecretaris: elke aanwezige deed enthousiast mee aan kennisoverdracht en het delen van de laatste ontwikkelingen rondom deze bijzondere ‘deal’. Initiatiefnemers van dit congres in de Jaarbeurs Utrecht waren VNG, G32, Initiate en Platform31.

Wat is het?

De City Deal ‘Inclusieve Stad’ is een van de samenwerkingsverbanden vanuit Agenda Stad. Vijf gemeenten met veel armoede (Enschede, Eindhoven, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad) en drie ministeries (VWS, WVC en BZK) trekken samen op om met een baanbrekende en integrale aanpak armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. Leidraad is dat niet de ‘systeemwereld’ (knellende wet- en regelgeving) maar de leefwereld van de hulpvrager centraal staat. Waardoor laatstgenoemde écht structureel geholpen wordt en daarnaast ook nog eens flink bespaard wordt op zorgkosten.

Hoe werkt het?

De multi-problematiek van zo’n 100 kwetsbare gezinnen uit de vijf steden is sinds begin 2016 door de plaatselijke sociale wijkteams op een totaal andere manier aangepakt en gerapporteerd. Dat wat het gezin daadwerkelijk nodig heeft om weer mee te kunnen doen, is het uitgangspunt.

Elk gezin krijgt een alternatief ondersteuningsplan ‘waarbij alles gedereguleerd wordt wat dit betere plan in de weg zit’. Iedere institutie die iets aan dit betere plan kan bijdragen, doet mee: gemeente, woningcorporatie, zorgverzekeraar, onderwijs, justitie, telecom- en energiebedrijven. Geholpen door al aanwezige krachten in de stad zoals vrijwilligers en sociaal ondernemers.

Beoogd resultaat: een duurzame gedragsverandering bij deze gezinnen. Uiteindelijk doel is om deze nieuwe ziens- en werkwijze uiteindelijk bij álle kwetsbare gezinnen door heel Nederland toe te passen. Lees meer over de precieze aanpak.

Het congres

Na een introductie door Han Noten (voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein) en Hans Weggemans (projectleider City Deal Inclusieve Stad) volgde een tafelgesprek over rollen, bevoegdheden, kansen en obstakels binnen deze City Deal. Deelnemers waren o.a. de staatssecretarissen Martin van Rijn en Jetta Klijnsma. Conclusie was dat we al een heel eind op de goede weg zijn dankzij alle informatie die uit de 100 gezins-experimenten naar boven gekomen is.

Na het tafelgesprek werden maar liefst 11 verschillende workshops met voor ieder wat wils aangeboden. Een greep uit deze workshops: ‘Managen van een Inclusieve Stad’, ‘Sociaal werker, pak de ruimte!’, ‘Betere samenwerking bij oninbare schulden’ en ‘Maatwerk vraagt om bestuurlijk lef’. Ook werd een film met ervaringen van praktijkmensen getoond.

Meer weten?

Was je niet bij het congres? Kijk dan de film of download de tijdens het congres uitgereikte publicatie. Wil jij ook met je gemeente meedoen aan de City Deal, of wil je in contact komen met de initiatiefnemers? Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel van de Digitale Steden Agenda op 06-52892504.

Je kunt niet meer reageren.