Publicaties Onze Stad

Op de publicatie pagina van Onze Stad plaatsen wij allerlei verslagen, presentaties, filmpjes, foto’s en andere documenten die voortkomen uit ons werk.

Toolbox Open Data: ervaringen van 9 gemeenten

Vorig jaar organiseerde de provincie Noord-Holland een praktijkprogramma voor negen gemeenten om aan de slag te gaan met open data. Met het praktijkprogramma werd het mogelijk gemeenten langer te betrekken en te zorgen voor echte inbedding van open data als beleidsinstrument. Het programma duurde een jaar, van maart 2014 tot maart 2015. Alle ervaringen, inclusief handige tips & tricks en documenten zijn nu voor iedereen beschikbaar in een online toolbox.

De digitale toolbox

De Toolbox Open Data is bedoeld om iedereen die aan de slag wil met Open Data te laten profiteren van de ervaringen van 9 gemeenten die hebben meegedaan aan het praktijkprogramma ‘Noord-Holland Slimmer’. Deze toolbox is opgebouwd rond de drie fasen die het praktijkprogramma kende. Die drie fasen komen overeen met de punten van de driehoek.  Een ‘interne fase’, een fase van data verzamelen en publiceren en een externe fase van de buitenwereld betrekken en hergebruik van data.

 

Open data

Algemeen

Handreiking open data
Sessie: Open data, en nu?
Trendrapport: Open data
Open finance

MijnWOZ:
Presentatie waarderingskamer
Presentatie Schijndel

Ondernemen met open data

Het traject ondernemen met open data richt zich specifiek op het delen van informatie van een aantal open data best-practice-cases zodat deze gemakkelijk opgeschaald kunnen worden en de informatie uit te wisselen is tussen gemeenten.

Voor meer informatie: Resultaten

Open data; echte mensen, echte verhalen

In verhalen worden situaties van burgers, ondernemers en gemeenten met betrekking tot de vraagstukken waar zij tegenaan lopen verteld. Uit de verhalen wordt duidelijk hoe open data hierin een oplossing zou kunnen betekenen. De verhalen zijn onderverdeeld in de volgende thema’s; winkelen, onderwijs, evenementen & cultuur, wonen en gezondheid.

Voor meer informatie: Verhalen

Participatie

Sociaal domein

In het kader van de decentralisaties is er vanuit de Digitale Steden Agenda, Onze Stad een traject opgezet rondom zelfredzaamheid en burgerkracht binnen het sociaal domein. Het brengt inzichtelijk wat de participatiesamenleving inhoudt, de veranderende rol van gemeenten en burger binnen de decentralisatie en de mogelijkheden voor het toepassen van ICT initiatieven om burgerkracht en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

De resultaten en meer informatie zijn terug te vinden op: /participatie.

Cocreatielab

Cocreatielab Onze Stad is gestart in het voorjaar van 2013. Met afgevaardigden van steden, participatieprofessionals en initiatiefnemers van tools verkenden we vraagstukken en maakten we kennis met eparticipatietools voor online participatie.

De resultaten en meer informatie zijn terug te vinden op http://cocreatielab.net.