Nieuws

Actieplan Open Overheid 2016-2017

Het Actieplan Open Overheid is afgelopen december naar de Tweede Kamer verstuurd. Het plan bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. Het actieplan zet in op het actief beschikbaar stellen van overheidsinformatie en het stimuleren van een open houding en gedrag bij overheden.

De Publieke Waarde(n) van Open Data

Als onderdeel van het Meerjarig Kennisprogramma Intelligent Bestuur, waarin de Ministeries van BZK, EZ, OCW met de NSOB en de USBO samenwerken, is een essay tot stand gekomen over de Publieke waarden van Open Data. Niet alleen technologisch, maar ook sociaal en organisatorisch worden door open data veranderingen teweeg gebracht. Een interessant essay over hoe open data systemen en verhoudingen onthutsen.

Online deelplatformen dragen bij aan zelfredzaamheid en krachtige samenleving

Uit onderzoek van Stipo, stichting Doen en het VSBfonds naar het gebruik van online deelplatformen zoals Peerby.com,Thuisafgehaald.nl en Zorgvoorelkaar.com blijkt dat deze niet alleen onder jongeren en fervente internetgebruikers aanslaan. De nieuwe, informele manier van delen leidt tot meer contacten in de buurt en zorgt ervoor dat mensen makkelijker hulp en zorg durven te vragen.

Doe mee met Open Data Battle en bedenk een unieke app

Rijkswaterstaat organiseert in samenwerking met het KNMI dit najaar een wedstrijd rond hun open data voor iedereen die hiermee een nieuwe app wil maken. Alle apps voor computer, tablet en/of smartphone zijn welkom. Inschrijven voor de Open Data Battle kan tot 10 november.

Nabeschouwing meetup Omgevingsalert

In het mooie decor van de raadzaal in het Hilversumse Raadhuis vond de meetup Omgevingsalert plaats. In een gevarieerde groep kwam de discussie goed op gang naar aanleiding van de verhalen van Omgevingsalert en Hilversum.

Burgerparticipatie in beeld: Oons.com

Inwoners en ondernemers nemen steeds vaker initiatief in hun omgeving. Ze zijn belanghebbenden en willen invloed hebben op hoe die omgeving er uit ziet. Oons.com is een platform waarop inwoners, ondernemers en gemeenten samen komen en ideeën te delen of vragen aan elkaar te stellen. Een mooi platform om de burgerparticipatie te bevorderen.

Gemeente Schiedam lanceert open data portal

De gemeente Schiedam heeft een open data portal gelanceerd. De vrij beschikbare data van de gemeente kan door iedereen gebruikt worden voor nieuwe initiatieven en oplossingen, bijvoorbeeld als input voor beleid of voor ontwikkeling van apps en andere datadiensten.

Serious Ambtenaar

Serious Ambtenaar levert al vier jaar een belangrijke bijdrage aan de landelijke campagne Serious Request van radiozender 3FM en het Rode Kruis. De komende editie wordt aandacht gevraagd voor de toekomst van kinderen en jongeren in oorlogsgebieden. De NVVB neemt het stokje over van de gemeente Schiedam en organiseert de vijfde editie van Serious Ambtenaar.

Vernieuwing Generieke Digitale Infrastructuur

Blog van Bas Eenhoorn op digicommissaris.nl waarin Bas pleit voor een toekomst waarin burgers zelf controle hebben over hun eigen gegevens en zelf bepalen met wie ze gegevens delen, in het private domein, maar ook in het publieke domein.

Uitgelicht: Bomenspotter-app Alphen aan den Rijn

Open data heeft voor gemeente Alphen aan den Rijn een nieuwe app opgeleverd: de Bomenspotter. Van alle gemeentelijke bomen zijn de soort en de locatie in de app opgenomen. Gebruikers kunnen de bomen via de app bekijken en bespreken.

Toolbox Open Data: ervaringen van 9 gemeenten

Vorig jaar organiseerde de provincie Noord-Holland het praktijkprogramma 'Noord-Holland Slimmer' voor negen gemeenten om aan de slag te gaan met open data. De ervaringen inclusief handige tips & tricks zijn opgenomen in een digitale Toolbox Open Data. Deze toolbox is nu online beschikbaar en bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met Open Data.

Uitgelicht: Gemeente Oss kiest voor digitale weddingplanner

Burgers uit Oss, Waalwijk en Almelo kunnen via de nieuwe iBurgerzaken apps hun digitale aangifte ondertrouw, overlijden en geboorte regelen. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van de gemeente Oss is zeer content met de mogelijkheid die aan burgers geboden wordt om digitaal hun huwelijksaangifte te regelen.

Oproep aan steden: wat zijn jullie ervaringen met overheidsparticipatie?

Binnen het thema Onze Stad, getrokken door de gemeente Tilburg, zijn we bezig met het verkennen van het onderwerp: Overheidsparticipatie. We zijn benieuwd naar de ervaringen die steden en andere partijen hebben met dit thema. We hebben inmiddels interessante reacties en ideeën mogen ontvangen vanuit de gemeenten Amersfoort, Arnhem en Utrecht. Wil jij je ervaringen en behoeften rondom overheidsparticipatie ook delen?

Open data in verhalen, met de burger centraal

De Digitale Steden Agenda is vorig jaar samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek gegaan met verschillende open data experts. Dit heeft geleid tot verschillende verhalen om de toegevoegde waarde van open data voor de burger inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Nu een herhaling van deze verhalen, mét bijbehorende datasets.

Tim van der Avoird nieuwe trekker Onze Stad

Onze Stad heeft een nieuwe trekker. Tim van der Avoird, werkzaam bij de gemeente Tilburg, versterkt vanaf maart het thema Onze Stad van de Digitale Steden Agenda. Hij stelt zich graag even voor. Wie is Tim, wat spreekt hem aan binnen de Digitale Steden Agenda en welke kwaliteiten gaat hij inzetten voor Onze Stad?

Sfeerverslag MijnWOZ | #2

De tweede meetup van de Grote Digitale Steden Competitie ging over MijnWOZ. De meetup werd gehost door gemeente Amsterdam. Met zo'n 30 tot 35 actieve deelnemers en drie ervaringsdeskundigen: Rodney Frederiks (Amsterdam/Tilburg), Herman Broekhuis (GBT Twente) en Jan Vonk (BGHU Utrecht) die ingingen op alle prangende vragen, was het een geslaagde bijeenkomst! Bekijk het sfeerverslag en de presentatie.

MijnWOZ | Meetup #2

Wil jij als gemeente in 2015 testen met MijnWOZ om het in 2016 te lanceren? Kom dan donderdag 5 maart naar Amsterdam voor de meetup over MijnWOZ! Geef huiseigenaren invloed op de bepaling van de WOZ-waarde. In Tilburg is het al mogelijk en in de gemeenten Utrecht, GBT (samenwerking Twente), Drechtsteden, Schijndel en Amsterdam ook. Bewoners kunnen met MijnWOZ de gegevens achter de berekening van de WOZ-waarde inzien, deze vergelijken met buurtgenoten én zelf aanpassingen doorgeven.

Dynamische parkeerdata in TimesUpp-app

Voor bezoekers van steden is het vaak lastig om een parkeerplek te vinden. In veel steden kun je op de borden bij de parkeergarages inmiddels al wel zien of er nog een plek vrij is. Het zou handiger zijn om dit direct te zien op je telefoon of tablet. Om dit mogelijk te maken heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) samen met Onze Stad van Digitale Steden Agenda (DSA) een jaar gewerkt aan de landelijke ontsluiting van dynamische parkeerdata.

Actualisering handreiking open data voor gemeenten

Als Digitale Steden Agenda zijn we nu twee jaar actief aan de slag met open data, samen met de G32 en G4 gemeenten. Daarbij zijn resultaten geboekt en ook veel leerervaringen opgedaan, die we graag willen delen, zowel voor steden die al gestart zijn of nog moeten starten. Bekijk de geactualiseerde handreiking open data.

Van doolhof naar wegwijzer: informatievoorziening voor de burger

De gemeente zal zich in zijn nieuwe rol (zorgen dat) af moeten vragen: wat hebben mijn burgers van mij nodig om de regie te kunnen voeren over hun eigen leven. Een deel van het antwoord is dat een goede informatievoorziening daarin onontbeerlijk is. Het is dus belangrijk om ook aandacht te besteden aan de informatievoorziening vanuit het gezichtspunt van de burger.

Maak kennis met… Wendy Otten

In deze ‘Maak kennis met..’ rubriek stelt Hans Haveman (ambtelijk trekker Zorgende Stad, gemeente Enschede) deze keer vijf vragen aan Wendy Otten (programmamedewerker Onze Stad, Tilburg). Waar is Wendy trots op, wat kan er beter en wat is haar uitdaging voor de komende periode?

Open data; echte mensen, echte verhalen

Vanuit de DSA, Onze Stad, i.s.m. met het ministerie BZK zijn we gaan praten met verschillende experts in de maatschappij om te kijken welke vraagstukken er leven en hebben vervolgens gekeken hoe open data daarin een oplossing kan bieden.

Open finance, waar geeft de overheid zijn geld aan uit?

Een belangrijke vorm van transparantie die kan worden geboden door de overheid is financiële transparantie. Waaraan is de overheid van plan geld uit te geven (begroting), en waar is het geld feitelijk aan uitgegeven (spending). Er zijn een aantal manieren waarop de overheid zelf controle voert over zijn financiën, voor een deel ligt deze controle verantwoordelijkheid bij het openbaar bestuur, maar wie kan dat beter dan de maatschappij zelf?