Nieuws

Wat zeggen politieke partijen over digitalisering?

Een voor ons netwerk belangrijk thema bij de aanstaande verkiezing is wellicht: digitalisering! Wat zeggen de partijen hierover? ICT Nederland heeft de partijprogramma’s getoetst op de aandacht voor digitalisering op zes thema’s die zij beschouwen als belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle digitale economie.

Open data over Tilburg online

De gemeente Tilburg heeft beschikt over veel datasets die belangstellenden gratis kunnen gebruiken voor een app of een website. Deze open data zijn nu beschikbaar via het Open Data platform Tilburg. Wethouder Erik de Ridder opende op 17 januari het platform, met één druk op de knop werden 37 datasets ontsloten.

(On)begrensde technologie: eindrapport van MINT is af!

Donderdag 26 januari presenteerde Provincie Zuid-Holland het boek: (On)begrensde technologie. Dit is het eindrapport van het project MINT, maatschappelijke impact nieuwe technologie. Aan de hand van vier scenario's verkent de provincie de economische, ruimtelijke en sociale effecten van informatie- en productietechnologie. Een inspirerend boek!

Data; het nieuwe goud?

Tijdens het tweede college in de DSA Smart City Collegereeks op 15 december stond de rol van data in smart cities centraal. Data als het nieuwe goud, wat betekent dat precies en wat komt er allemaal bij kijken? De rol van data, dataplatformen, bewerking van data, visualisatie en de Rotterdamse praktijk kwamen allemaal voorbij deze avond.

Samen werken aan duurzaamheid en bereikbaarheid: via online én offline community

Duurzaam Diepenveen start samen met de gemeente Deventer en Provincie Overijssel het initiatief Duurzame Mobiliteit Diepenveen (DMD). Het doel is om een betrokken community te bouwen rond opgaven en oplossingen van vervoer, mobiliteit en duurzaamheid, nu en in de nabije toekomst. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van een interactief online community platform, dat dient als samenwerkingsinstrument, kennisknooppunt en communicatiewebsite voor en door de samenleving.

Hoe open? Festival: SODA award uitgereikt en quickscan gepresenteerd

Op 12 december vond het Hoe Open? Festival het Leer- en Expertisepunt Open Overheid plaats te Utrecht. Hoe werkt een Open Overheid eigenlijk? En hoe open kan de overheid zijn? Op het festival is onder andere de Quickscan Open Overheid gepresenteerd. En is de eerste Stuiveling Open Data Award uitgereikt aan startup Bleeve!

Stuiveling Open Data Award – finalisten bekend!

De jury van de Stuiveling Open Data Award nodigt onderstaande zeven inzendingen uit om zich te presenteren tijdens het Hoe Open? Festival op 12 december. Die dag reikt minister Plasterk, in aanwezigheid van mevrouw Saskia J. Stuiveling, de allereerste SODA uit aan één van deze inzendingen. De winnaar van de SODA ontvangt €20.000 euro.

Open Government Course – TU Delft

TU Delft biedt studenten, professionals, onderzoekers, politieke adviseurs die te maken hebben met Open Data middels deelname aan een MOOC (massive open online course) de mogelijkheid zich te verdiepen in Open Data.

Congres City Deal Inclusieve Stad

Dat de 'City Deal Inclusieve Stad' leeft onder veel professionals en ambtenaren die bezig zijn met de uitvoering van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet, bleek wel uit de hoge opkomst op het gelijknamige congres op 12 oktober. Van welzijnswerker tot staatssecretaris: elke aanwezige deed enthousiast mee aan kennisoverdracht en het delen van de laatste ontwikkelingen rondom deze bijzondere 'deal'. Initiatiefnemers van dit congres in de Jaarbeurs Utrecht waren VNG, G32, Initiate en Platform31.

MijnBuurtje groeit gestaag door

Oktober 2016 telt het digitale dorpsplein MijnBuurtje maar liefst 25 gemeenten, 30 platforms en 385 buurtverbinders. Een knappe prestatie van oprichters Eric Hendriks en Hanneke van Stokkom die ooit heel klein begonnen in een Nijmeegse wijk. Dat het initiatief inmiddels breed gedragen wordt, bleek ook weer op donderdag 29 september, toen MijnBuurtje samen met deelnemende zorgorganisatie ZONH een congres in Alkmaar hield. De enorme belangstelling bleek uit de lange deelnemerswachtlijst en een tekort aan stoelen voor alle belangstellenden...

GDSC bijeenkomst omgevingswet: digitale participatie en communicatie

Op 8 september 2016 stond onze meetup van de Grote Digitale Steden Agenda in het teken van de omgevingswet. Samen met het project nu al aan de slag met de Omgevingswet en Platform 31 op 8 september 2016, zijn op deze dag inspirerende voorbeelden op het gebied van communicatie en participatie gedeeld. Deze middag liet zien hoe digitale communicatie positief kan bijdragen aan participatie.

Jaarcongres Smart City 2016

Slimme steden zijn onvermijdelijk. Maar hoe creëren we voldoende schaalgrootte en wat zijn meetbare winsten voor bewoners, bezoekers en bedrijven? En hoe kunnen we in Nederland samenwerken en elkaar versterken? Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens het Jaarcongres Smart City 2016 op 27 oktober in Den Haag.

Whatsappen door gemeenten?

Steeds meer gemeenten gaan over tot het gebruik van WhatsApp als communicatiemiddel met inwoners van de gemeente. Waarvoor wordt het dan gebruikt, door wie en hoe? Er zijn al veel gemeenten die via dit middel bijvoorbeeld vragen van inwoners beantwoorden of de buurt veilig houden door een WhatsApp groep voor bewoners aan te maken.

Nota’s over beleid en wetten ongeschikt als open data

Ambtelijke nota’s en notities waarin wetsvoorstellen en beleidsvoorstellen met elkaar worden vergeleken en beoordeeld zijn niet geschikt als open data. Dat zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een reactie op een rapport over actieve openbaarmaking informatiecategorieën.

Shared parking Amersfoort van pilot naar opschaling

Gemeente Amersfoort heeft een proef gehouden met een geavanceerde shared parking aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de wisselende bezetting van parkeerterreinen. Voor de proef werden auto’s van de deelnemers voorzien van een beacon waarmee de locatie was vast te stellen. Op die manier kon worden vastgesteld waar en wanneer vrije plekken beschikbaar waren.

GDSC16 meetup Omgevingswet

Donderdag 8 september organiseren we in het kader van de Grote Digitale Steden Competitie de meetup over de Omgevingswet. In deze meetup staat communicatie en burgerparticipatie in relatie tot de Omgevingswet centraal. We focussen specifiek op de mogelijkheden die digitale middelen kunnen bieden bij communicatie en participatie. Deze meetup organiseren we in samenwerking met Platform31 en aansluitend aan de G32 themagroep Omgevingswet.

Kennissessie Open Data: ‘Datagedreven sturing draait om samenwerking. Niet om techniek’

Open. Dat is het toverwoord voor organisaties die datagedreven willen zijn. Open data, maar vooral ook een open instelling. Zoek elkaar op, leer van elkaars inzichten, ga samen dingen doen. Op 26 april deden 20 data-experts (de meeste aangesloten bij Dimpact of de Digitale Steden Agenda) precies dát – elkaar opzoeken – tijdens een interactieve informatiesessie georganiseerd door de gemeente Utrecht .

PBL-academielezing over smart cities door prof. Rob Kitchin

Op woensdag 25 mei verzorgt prof. Rob Kitchin (National University of Ireland Maynooth) de PBL-academielezing: 'Smart Cities: Realising the promises whilst minimizing the perils'. Prof. Albert Meijer (UU) geeft na afloop een reflectie op de lezing.

Big data in Rotterdam: zonder ‘silo’s’

‘Big data’: het uit verschillende bronnen samenvoegen van gegevens en daaruit patronen halen. Dat is echter een van de vele definities. Veel gemeenten starten met 'open data' en hebben het gevoel ook iets te moeten met big data. De gemeente Rotterdam is daar een voorbeeld van. Zij hebben het ook meteen anders aangepakt, kort-cyclisch en bottom up. Lees verder voor de aanpak van de gemeente Rotterdam.

Ken jij ‘m al, de BuurtApp?

De BuurtApp is een app om berichten met je buurt uit te wisselen. Om een handje te helpen, te geven, delen, ruilen, lenen, maar ook voor buurtpreventie, om samen de buurt veiliger te maken. Veel vragen en opmerkingen van buurtbewoners hebben direct of zijdelings te maken hebben met onderwerpen die de gemeente aangaan. De app in jouw gemeente of wijk? Lees verder voor de antwoorden op de meest gestelde vragen van gemeenten.

26 april: Kennissessie open data en slimme dienstverlening

Dinsdag 26 april organiseert de gemeente Utrecht een praktische kennissessie over open data, datagedreven sturing en innovatieve toepassingen met data. De gemeente Utrecht gelooft sterk in samenwerking, behalve actief lid van de Digitale Steden Agenda (DSA) en de DSA Open data werkgroep met de G5, nemen ze nu de lead in deze sessie voor gemeenten, waarbij uitwisseling van ervaringen centraal staat. Er is ruimte voor maar 20 deelnemers, meld je daarom snel aan.

Interview: uitdagingen rondom Open Data projecten

Wat kan er mis gaan met Open Data projecten? Een vraag die veel gemeenten zich regelmatig stellen. Beyond Data heeft hierover Tobias Temmink geïnterviewd en hij gaat in op de (on)mogelijkheden rond Open Data.

6 tips om de samenwerking met inwoners te verbeteren

Joost Fledderus heeft onderzoek gedaan naar 'de relatie tussen coproductie van publieke dienstverlening en vertrouwen'. Er is gekeken naar hoe de samenwerking tussen burger en overheid begint, verloopt en wat het oplevert, maar ook welke problemen er kunnen ontstaan. Pas tijdens zijn onderzoek werd de term participatiemaatschappij gelanceerd. Lees verder voor de 6 tips die hij steden meegeeft.

Schrijf je in voor het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data

Wat is de (maatschappelijke) waarde van het publiek beschikbaar maken van data? Is open data vooral interessant voor start-ups en bedrijven of is het een vehikel voor andere publieke waarden, en welke afwegingen komen hier bij kijken? Meld je aan voor het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data om mee te discussiëren en te experimenteren.